Wednesday, January 05, 2011

Cười Cười Cười: Thật thà - Getting down to the truth

Thật thà - Getting down to the truth (please scroll down for English)


Một sinh viên năm thứ nhất xa nhà, đi thăm một người chú có tính hơi keo, ở gần trường đại học. Cậu đến đúng lúc ông chú đang ăn cơm.

- Cháu chào chú ạ.
- À, cháu đấy à? Ăn cơm chưa?
- Dạ cháu chưa ăn ạ.
- Cháu cứ đùa, chú là chú hỏi thật đấy nhé!
- Dạ cháu chưa ăn thật ạ.
- Thằng khỉ, chỉ được cái đùa dai. Thế ăn thật chưa?
- Dạ cháu chưa ăn thật mà.
- Này, chú có lòng thành hỏi thật mà cứ đùa với chú mãi. Chú hỏi lần nữa nhé: ăn thật hay chưa nào?
- Dạ cháu ăn rồi ạ.
- Ừ có thế chứ, phải thật thà vậy chứ!

(Ha...ha...ha... Muốn gì được nấy.)

A college freshman went to visit his tightwad uncle who lived in the same town where his college was located. It so happened that the uncle was having lunch at the time.

- Hi, Uncle.

- Ah, my very dear nephew! Have you eaten?
- Not yet, Uncle.
- You're joking with me. I was asking for real.
- No, really, I haven't eaten.
- Kiddo, you're always such a prankster. Have you eaten, truly?
- Truly, Uncle, I haven't eaten.
- Listen, I asked you honestly, but you kept joking around with me. Let me ask again: Have you eaten or not?
- Sure, I've eaten.
- Attaboy! You gotta to be honest like that!

(Ha...ha...ha... Be careful what you wish for - you just might get it.)