Monday, January 03, 2011

Cười Cười Cười: Không lý do gì - No Reason To

Không lý do gì - No Reason To (please scroll down for English)


Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:

- Ông có thích một người đàn bà ngu ngốc hay không?

- Dĩ nhiên là không!

- Thế ông có thích một người đàn bà hút thuốc, uống rượu không?

- Không!

- Thế còn những bà không biết nấu ăn?

- Không!

- Vậy còn mấy bà dữ như chằn lửa?

- Không nốt!

- Vậy sao anh lại đi ve vãn vợ tui?

(Ha...ha...ha... Hàng độc xin đừng đụng!)

No Reason To

Two men are talking to each other:

- Do you like a mindless woman?

- Of course not!

- How about a woman who smokes and drinks?

- Nope!

- And those who don't know how to cook?

- Nein!

- What about those who are mean like witches?

- Absolutely no!

- Then why in the world are you hitting on my wife?

(Ha...ha...ha... No trespassing necessary!)