Tuesday, January 04, 2011

Cười Cười Cười: Đếm bóng đèn - Counting the light bulbs

Đếm bóng đèn - Counting the light bulbs (please scroll down for English)

Một cậu học sinh đi thi vấn đáp. Thầy giáo hỏi tất cả các câu hỏi dễ nhất rồi mà anh chàng vẫn không trả lời được.

Thôi thì dù sao cũng là trò mình, thầy hỏi nốt câu cuối:

- Thế theo cậu thì trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn?

Trò ngẩng đầu lên đếm, không thiếu cái nào:

- Thưa thầy, có 4 cái!

Thầy lắc đầu rút từ trong cặp ra một cái bóng đèn và nói:

- Cậu đếm thiếu, thôi hẹn ngày thi lại nhé!

Ðến kỳ thi lại, cũng chẳng khá hơn lần trước, cậu học sinh nọ vẫn tịt ngòi trước tất cả các câu hỏi. Thầy đành chiếu cố câu hỏi như cũ:

- Thế theo cậu thì trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn?

Lần này, quả thật anh chàng rất tự tin trả lời ngay:

- Thưa thầy, có 5 cái bóng đèn!

Thầy lắc đầu:

- Cậu lại đếm sai, hôm nay tôi không mang cái nào cả nên chỉ có 4 cái thôi!

Trò đáp ngay:

- Dạ, nhưng mà em mang! (vừa nói vừa rút ra trong túi quần 1 cái bóng đèn)

(Ha...ha...ha... Luôn chuẩn bị!)

A student was taking his oral exam. The teacher already asked all the easiest questions but he still didn't know any of the answers.

The teacher asked the last bonus question as a favor for his student:

- Tell me: how many light bulbs are there in this room?

The student looked around and counted, making sure not to miss any:

- There are 4 of them, sir!

The teacher shook his head and took one light bulb from his briefcase:

- Actually, you missed this one! Alrighty, I'll see you at the next exam.

When it came to the second time, it was no better than the first. The teacher resorted to asking the same old question:

- Tell me: how many light bulbs are there in this room?

The student was quite confident. He answered right away:

- There are 5 of them, sir!

The teacher shook his head:

- You counted wrong again! This time I didn't bring any light bulb with me.

The student replied:

- But I did, sir! (pulling out a light bulb from his pants pocket)

(Ha...ha...ha... Always be prepared!)