Saturday, December 04, 2010

Cõi Thơ: Nói Xấu (Tường Lưu)

Tựa: "Ngồi Lê Đôi Mách" (Họa sĩ thiên tài Normal Rockwell)
NÓI XẤU
(For our English-speaking friends: This poem, titled "Bad-mouthing," by Tường Lưu is based on two verses from the Bible: "To slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle toward everyone" [Titus 3:2] and "By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another" [John 13:35]. It is a loving reminder for us to be forgiving, egoless, and kind.)

Chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. (Tít 3:2)
Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. (Giăng 13:35)

Tôi vẫn biết nói xấu người là xấu
Nhưng nhiều khi không giữ được miệng mình
Dịp trả đòn chẳng lẽ lại làm thinh
"Nó" chơi xấu, sao mình không "chơi" lại!

Tôi nói xấu, người nghe đương nhiên... khoái
Có người nghe "mồi lửa" để... nghe thêm
Muốn nghe thêm, tôi sẽ nói... như điên
Nói cho đã, chuyện không thành ra có.

Nói cho đã, rồi sau buồn, hậu quả
Thấy mình hèn, mình dại, mình nhỏ nhen
Ðừng tưởng rằng người nghe, họ sẽ khen
Họ đánh giá mình là người... không tốt.

Nói xấu ta, dù bạn thân cật ruột
Cũng thành thù, không thể... đội trời chung
Thế thì sao?
Thì... yên lặng là vàng
Yên lặng được mới vàng ròng thật sự.

Kinh Thánh dạy: Hãy có lòng dung thứ
Với mọi người nên mềm mại dịu dàng
Chính "cái tôi" là "tệ" nhất trần gian
Nếu trị được, ta bước cao... một bậc.

Tôi cố gắng nhiều lần, nhiều trường hợp
Bước lên cao, ai không muốn bao giờ!
Nhưng "cái tôi" nó xuất hiện bất ngờ
Làm đảo lộn mọi ý lành, xây dựng.

Xin Chúa thương, giúp đỡ tôi... với bạn
Ta cùng nhau hành xử khác thế thường
Ðối đãi nhau trên căn bản yêu thương
Ðể thiên hạ biết ta môn đồ Chúa.

Tường Lưu