Wednesday, December 08, 2010

Cõi Thơ: Khi Người Trần Gian Yêu (Quỳnh An)

Khi Người Trần Gian Yêu
(When Worldly People Love)
~ Quỳnh An

Không ai yêu giống nhau

Có chàng rất nhẹ nhàng

Có nàng như vũ bão
Có người hay nhõng nhẽo
Có kẻ đeo xà nẹo.

Tình yêu thêm hương hoa
Như uống một chung trà
Ngọt ngào hay vị đắng
Mai ta cũng về Nhà!

When Worldly People Love

No one loves quite the same

Some guys are tender

Some dolls are intense
Some pampered princes
Some Siamese twins.

Love gives life myriad flavors
Like enjoying a cup of tea
Sweet or bitter, just savor
One day we'll all be Free!