Tuesday, December 07, 2010

Bốn Biển Một Nhà: Năm mới Hồi giáo 1432

Bé gái đạo Hồi, 4 tuổi / 4-year-old Muslim child
(For our English-speaking friends: Today is Islamic New Year 1432. Happy and Peaceful New Year to Islamic brothers and sisters in the grace of Allah.)

Năm mới Hồi giáo – ngày đầu của Hijri năm 1432 – bắt đầu hôm nay, thứ ba, 7 tháng 12, 2010. Xin chúc các anh chị em Hồi giáo một năm mới bình an và nhiều ân phúc của Allah.

Bài viết: Jen Thomas
Nguyên văn: tiếng Anh
Chuyển ngữ: Việt Nam Ăn Chay

Ngày lễ Hồi giáo này thường không có những cuộc liên hoan ngoài công cộng hoặc những sinh hoạt truyền thống. Thay vào đó, theo lời các học giả, năm mới Hồi giáo được xem là một ngày cống hiến cho đức tin, vinh danh sự sáng lập của Hồi giáo, và suy tưởng về dòng thời gian.

Năm mới Hồi giáo đánh dấu ngày Đấng Tiên tri Mohammed di cư từ Mecca đến Medina. Nhờ dịp này, cộng đồng đầu tiên dựa trên giáo lý Hồi giáo đã được thành lập.
Còn được gọi là Hijra, cuộc hành trình từ Mecca đến Medina  là khởi đầu của thời đại Hồi giáo (1AH), đã diễn ra vào năm 622.
 

Lịch Hồi giáo gồm 12 tháng âm lịch trong một năm và ngắn hơn dương lịch khoảng 10-12 ngày.

Trong một bài giảng hôm thứ sáu, Cơ quan Thẩm quyền Công vụ và Hỗ trợ Hồi giáo khuyến khích tín đồ Hồi giáo hãy ghi nhớ những bài học của Ngài Tiên tri Mohammed và dùng thời gian trong năm mới để suy gẫm: “Trong tinh thần của cuộc di cư Hijra, chúng ta hãy làm một cuộc di cư tâm linh, đi về những gì tốt đẹp hơn, bỏ lại sự giải đãi và tội lỗi đàng sau.”

http://www.thenational.ae/news/uae-news/first-day-of-islamic-new-year-may-be-tuesday