Wednesday, December 08, 2010

Bạn Thú Mến Yêu: Cầu nguyện

Lạy Trời con được bình yên @ May the Lord shield you from harm
(For our English-speaking friends: We have a reader who would like to see more animal pictures up close, even without any expository text. So here it is, a remarkable pose that caught our eye. 

We're sorry we don't know your name, friend. But it looks like you were earnestly praying. May dreams come true, dear one. May you and your kin be safe. We love you.)

Có một độc giả thích xem hình các bạn thú, nói rằng dù không có bài viết cũng được.

Trong hình này dường bạn thú đang cầu nguyện. Xin lỗi, không biết tên chính xác của bạn là gì. Chúc ước mơ sẽ thành sự thật, và cầu mong bạn cùng gia quyến được an toàn.

Thương nhé.