Tuesday, November 23, 2010

Lễ Hội Ăn Chay: Ngày Thuần Chay Paris 2010 (Paris Vegan Day 2010)


Đệ nhị chu niên Ngày Thuần Chay tại Paris, Pháp: Chúa nhật 28 tháng 11, 2010

Từ trang mạng của Paris Vegan Day (Ngày Thuần Chay Paris):

"Sự thành công của lễ hội Ngày Thuần Chay Paris năm ngoái đã khích lệ ban tổ chức tiếp tục cống hiến một lễ hội thuần chay thật sự tuyệt vời với đủ loại sinh hoạt – gia chánh, hội thảo, thời trang, sức khỏe, thể thao, và một buổi nhạc hội với những nhạc sĩ thuần chay tài hoa!

Suốt lễ hội nhằm phổ biến một lối sống tốt đẹp, vừa đạo đức, vừa tốt cho môi trường. Ngoài ra, lối sống thuần chay cũng vui tươi hơn và lành mạnh hơn!"

“Une nouvelle fois, Paris accueille cet incontournable festival dédié au mode de vie vegan – 100% végétal, écologique, éthique et sain.

Associations, entreprises, individus se réunissent le 28 novembre 2010 pour une fabuleuse journée de découverte, de fête, d’apprentissage avec une participation venant du monde entier.”


Chúc mừng Paris, thủ đô ánh sáng!

Félicitations, Paris, la Ville Lumière!

http://www.parisveganday.fr/en/
http://www.parisveganday.fr/
http://www.parisveganday.fr/en/2010-activities/