Wednesday, June 16, 2010

Tiết Kiệm Là Vàng: Giúp trang blog của bạn trung lập khí thải các-bon

Photo courtesy: Make It Green!

Giúp trang blog của bạn trung lập khí thải các-bon
Bài viết: Cara Smusiak (đăng trên Planet Green)
Lược dịch: Hồng Hương / Việt Nam Ăn Chay

Bạn có bao giờ nghĩ đến ảnh hưởng trang blog của bạn đối với môi trường? Bạn có bao giờ thắc mắc làm cách nào để trang blog của bạn được trung lập về khí thải các-bon mà không phải tốn kém nhiều? Điều này dễ hơn bạn nghĩ, và bạn không mất chi cả ngoại trừ vài phút. 

Một tổ chức Đức Make It Green! (Hãy Làm Cho Xanh!) đang hợp tác với Hội Ngày Arbor ở Hoa Kỳ trồng cây để giúp trang blog của bạn được trung lập khí thải các-bon - đồng thời phổ biến thông tin về lối sống có trách nhiệm với môi sinh.

Trang mạng của Make It Green! (Hãy Làm Cho Xanh!) giải thích rằng một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy một trang blog trung bình thải ra 0,02 gram thán khí (CO2) cho mỗi bạn đọc viếng thăm. Họ tính ra rằng một trang blog có 15.000 bạn đọc mỗi tháng cho ra 8 cân (khoảng 3,6 kilogram) khí thải hàng năm.

Theo Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến Đổi Khí Hậu, một cây ước lượng có thể hấp thụ khoảng 20 cân (khoảng 9 kilogram) khí thải hàng năm - mặc dù điều quan trọng cần lưu ý ở đây là trong những năm đầu tiên khi mới ra đời, cây hấp thụ ít khí thải hơn - ngay cả một trang blog với hàng ngàn bạn đọc mỗi tháng cũng có thể được trung lập khí thải các-bon bằng cách trồng 1 cây.

Cho đến nay, Make It Green! đã giúp Hội Ngày Arbor trồng khoảng 350 cây ở Rừng Quốc gia Plumas, một khu rừng với diện tích 1 triệu mẫu ở miền bắc California bị tàn phá bởi những trận lửa trong năm 2007 (thiệt hại mất mát 88.000 mẫu rừng). 350 cây là một điểm khởi đầu tốt, nhưng những người viết blog quan tâm đến môi sinh cũng có thể đóng góp phần của mình.

Cách trung lập các-bon:

1.    Viết bài ngắn về chương trình này và gắn một nút từ Make It Green!
2.    Gửi liên kết (link) của bài viết về Make It Green! địa chỉ điện thư: co2-neutral@kaufda.de

Bạn chỉ cần làm thế. Một khi Make It Green! nhận được liên kết của bài viết, họ sẽ trồng 1 cây ở Rừng Quốc gia Plumas.

Điều quan trọng cần biết là Make It Green! trồng 1 cây cho mỗi tên miền (domain). Nhưng nếu bạn có một trang blog được nhiều người yêu thích với trên 15.000 độc giả hàng tháng, bạn có thể điện thư cho Make It Green! để bảo đảm rằng trang blog của bạn thật sự trung lập khí thải các-bon.

http://www.vietnamanchay.com/2010/06/nhung-ieu-nen-biet-giup-trang-blog-cua.html