Saturday, April 03, 2010

Vì Sao Ăn Chay: Ăn chay vì sự công bình

Phở Bồ Đề

Ngày 1, Phát Tâm Ăn Chay: Bánh khọt, Ẩm Thực Chay & Pháp Thực.

Ngày 2, An Tâm Ăn Chay: Đậu bắp, Nấu Ăn Chay.

Ngày 3, Công Tâm Ăn Chay: Phở Bồ Đề, Việt Nam Ăn Chay.

Ăn chay vì "kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân." Những gì mình không muốn xảy đến cho mình thì đừng làm cho chúng sinh khác.
Ăn chay để đối xử công bằng với loài vật và những người chung quanh.
Ngày cuối tuần, mời bạn dành thời gian thử thực hiện món phở chay Bồ Đề. Bồ Đề dịch âm từ chữ "bodhi" tiếng Phạn, có nghĩa là giác ngộ.
Cầu chúc một ngày thứ bảy Giác Ngộ Bồ Đề cho tất cả chúng ta và xin giúp nhau đi về con đường trong sáng, tỉnh thức, vinh quang.