Friday, April 30, 2010

Cùng Đọc Sách Hay: "Đua Xe Cực Điểm" (Tiến sĩ thuần chay Wirnitzer)


Tiến sĩ Katharina Wirnitzer, một khoa học gia về thể thao, vừa phát hành một quyển sách mới với tựa là “Bikeextreme” (tạm dịch: “Đua Xe Cực Điểm”), cho thấy các lực sĩ thuần chay không hề yếu ớt so với đối tác ăn thịt. 

Tiến sĩ Wirnitzer nhấn mạnh lối dinh dưỡng thuần chay “không những rất thích hợp cho mọi giai đoạn trong đời người, cũng như cho những lực sĩ hàng đầu, nhưng nếu theo đúng tiêu chuẩn và phối hợp với một lối sống hỗ trợ, cũng vô cùng thích hợp cho những bộ môn thể thao đòi hỏi sự chịu đựng dẻo dai.”
Tiến sĩ Wirnitzer có kinh nghiệm trực tiếp về đề tài này – cô là người thuần chay và đã hai lần kết thúc cuộc đua xe đạp đường núi đầy thử thách: TransAlp Challenge.
Các lực sĩ như Brenda Brazier và Rich Roll là những người thuần chay.
Người thuần chay khỏe và mạnh! Xin bạn an lòng ăn chay!


Theo http://www.opposingviews.com/i/sports-scientist-key-to-athletic-success-is-going-vegan