Saturday, January 02, 2010

Biến Đổi Khí Hậu: Sách James Hansen, Việt Nam & Mã Lai làm xanh

Sách mới của Tiến sĩ James Hansen cảnh báo về cơ hội cuối cùng để cứu nhân loại. Hầu thúc giục việc đối phó với hâm nóng toàn cầu vì lợi ích của thế hệ của chính ông và các thế hệ tương lai, Tiến sĩ Hansen viết cuốn sách “Bão tố của cháu tôi: Sự thật về tai họa khí hậu sắp tới và cơ hội cuối cùng của chúng ta để cứu loài người.” Trong sách này, chuyên gia khí hậu học Hoa Kỳ và Giám đốc Viện Goddard cho Nghiên cứu Vũ trụ của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) lưu ý về điểm không xoay ngược lại được của khí hậu đang tiến gần nhanh hơn so với dự đoán. Cuốn sách còn cảnh báo về hậu quả nếu chính phủ và các viên chức không hành động nhanh để ngăn hâm nóng toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh rằng nỗ lực ổn định sinh thái rất quan trọng đối với sự sinh tồn của Địa Cầu.

Được tổ chức bởi nhiều nhóm môi trường khác nhau, trên 1.000 thiếu niên tại nhiều nơi khác nhau ở Việt Nam tham gia chương trình ý thức sinh thái, với sinh hoạt truyền bá thông tin về những hoạt động xanh hữu ích như đạp xe đạp và dùng vật dụng khác để thay thế các bao nhựa.

Hội đồng Thành phố Ampang Jaya ở Mã Lai Á giúp hồi sinh chương trình truyền thống “Một Đời, Một Cây,” nghĩa là một cây được trồng cho mỗi lần bé sơ sinh được ra đời trong một gia đình. Hiện nay có 97.000 cây con đang làm xanh trong vùng.