Friday, January 01, 2010

Môi Trường Quanh Ta: Ăn tôm hùm & cá mồi làm mất quân bình
            Con người tiêu thụ cá hồi và tôm hùm làm mất quân bình cho hải dương. Nghiên cứu của Hội Bảo tồn Hải dương Úc Đại Lợi ngoài khơi đảo Tasmania cho thấy bắt tôm hùm để ăn làm gia tăng số lượng nhím biển đầy gai. Những loài này sau đó ăn sạch thảm tảo bẹ, tạo ra những vùng gọi là đồng hoang của nhím biển, gây mất mát về đa dạng sinh học và làm rối loạn hệ sinh thái của san hô đá quan trọng.
            Khoa học gia cũng khám phá rằng các trại nuôi cá hồi cũng tác động trầm trọng cho đời sống hải vật. Có tới 4 kílô cá hoang bị giết để sản xuất 1 kílô cá hồi Tasmania. Từ năm 2006 đến 2008, các cá nuôi đã ăn gần 18 tấn thuốc trụ sinh vì dễ bị nhiễm bệnh bởi điều kiện cực kỳ chật chội. 
            Hiện nay nhiệt độ của nước biển duyên hải ở phía đông Tasmania tăng gấp 4 lần nhiệt độ trung bình trên toàn cầu. Các nghiên cứu gia cảnh cáo rằng những yếu tố do loài người tạo ra như bắt tôm hùm và đánh cá hồi làm tăng sự hủy hoại và giảm khả năng của hệ sinh thái để thích nghi. Tệ hơn nữa, các trại nuôi cá hồi thải ra số lượng chất độc khổng lồ đang ô nhiễm môi sinh của Tasmania.
            Cầu mong mọi người sớm chú ý đến tài liệu khẩn cấp này và chuyển sang lối sống thuần chay lành mạnh để bảo tồn đời sống quý báu cho các loài trên đại dương và cho chính mình nữa.
            Nguồn tham khảo: http://www.sciencealert.com.au/news/20091512-20412.html