Sunday, January 10, 2010

Người Trường Chay: Thành viên Quốc hội Ấn Maneka Gandhi

 Indian Member of Parliament
Maneka Gandhi is a vegan.

(VNAC) - Đương kim thành viên Quốc hội Ấn quốc và chủ tịch của Ban giám khảo Toàn cầu về Năng lượng Quốc tế, bà Maneka Gandhi là một người thuần chay. Bà cũng từng giữ các chức vụ quan trọng trong chính phủ Ấn như Bộ trưởng Bộ Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công lý Xã hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Loài Vật (bộ này do chính bà sáng lập). Bà là quả phụ của Sanjay Gandhi, thứ nam của cố thủ tướng Ấn quốc Indira Gandhi.

Sinh ngày 26 tháng 8 năm 1956 tại Đề Li, Maneka từng là một người mẫu. Bà là một nhà tranh đấu cho môi trường, ký giả, xướng ngôn viên truyền thanh, truyền hình, và là tác giả một số sách, gồm các đề tài về luật pháp và phúc lợi loài vật. Năm 1992, bà Maneka Gandhi sáng lập tổ chức Loài Người Cho Loài Vật, một cơ quan phi chính phủ phục vụ cho quyền lợi thú vật lớn nhất tại Ấn Độ. Bà được giải Người Ăn Chay Xuất Sắc Nhất năm 1994 do Hội Ăn Chay tại Bombay trao tặng.

Bàn về những thiên tai tàn khốc trên Địa Cầu do biến đổi khí hậu gây ra, bà Maneka Gandhi nhấn mạnh: “Chúng ta gần lằn đỏ [ranh giới từ an toàn sang nguy hiểm] đến nỗi có thể sáng mai thức dậy và khám phá ra rằng không còn gì để cứu vãn nữa.”

Bà Maneka Gandhi chủ trương ăn chay, bảo vệ môi trường, và đối xử tốt với loài vật. Về việc ăn chay tại Ấn Độ, bà cho biết: “Khoảng 50% người Ấn đều ăn chay. Ăn chay được xem là sang trọng. Tất cả những người giàu có đều ăn chay. Những chính khách nồng cốt đều ăn chay. Thủ tướng và phủ thủ tướng đều ăn chay. Chủ tịch các công ty thường là những người ăn chay. Ăn chay được xem là một điều quý phái. Ăn thịt bị xem là thô. Ngay cả những người ăn thịt cũng đều xin lỗi và nói ‘Ồ, chúng tôi không ăn thịt ở nhà’ hoặc ‘Mỗi tuần chúng tôi chỉ ăn thịt 2 ngày,’ lúc nào họ cũng xin lỗi.”
(Tham khảo: http://www.indiaenews.com/europe/20080528/120880.htm
http://www.animalliberationfront.com/ALFront/Interviews/FLYING%20SOLO%20-%20THE%20MANEKA%20GANDHI%20INTERVIEW.htm
http://www.statemaster.com/encyclopedia/Maneka-Gandhi)