Thursday, January 21, 2010

Vì Sao Ăn Chay: Cơ Đốc giáo & Ăn chay

Trích đoạn “Tín đồ Cơ Đốc giáo có phải là người ăn chay?” 
Keith Akers, Colorado, Hoa Kỳ & Richard Shorter, Luân Đôn, Anh quốc 
Nguyên văn: Anh ngữ
Việt Nam Ăn Chay chuyển ngữ

Đa số tín đồ Cơ Đốc giáo ngày nay có lẽ ăn thịt mà không bận tâm nghĩ ngợi. Nhưng những bậc tiền nhân theo đạo Cơ Đốc đã là người trường chay, bao gồm Thánh Clement thành Alexandria, Origen, John Chrysostom, và Thánh Basil Cả. Theo tài liệu cổ, các Thánh Mát-thêu, Phe-rô và Giăng đều là người ăn chay.

Chúng tôi xin cống hiến những câu trích dẫn sau đây, mục đích không phải để làm bằng chứng cho việc ăn chay của người xưa, mà chỉ là một vài gợi ý cho những tín đồ Cơ Đốc giáo đang suy gẫm về ý nghĩa của bác ái, tình thương, và sáng tạo của Thượng Đế. Chúa có quan tâm đến loài vật không? Ngài có muốn chúng ta cũng quan tâm đến loài vật?

Chúa Quan Tâm Đến Loài Vật

Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Thánh Vịnh 145:9


Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng.
Mát-thêu 6:26


Chúa Muốn Chúng Ta Chăm Sóc Cho Loài Vật

Người công chính chăm lo cho sự sống đàn vật.
Châm Ngôn 12:10


Nếu thấy lừa của kẻ ghét ngươi quỵ ngã vì chở nặng, ngươi không được để mặc; ngươi phải giúp người ấy đỡ lừa dậy.
Xuất Hành 23:5


Khi anh em thấy lừa hay bò của người anh em mình ngã trên đường, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải giúp người anh em đỡ chúng dậy.
Đệ Nhị Luật 22:4

Kẻ sát tế bò cũng là kẻ sát nhân.
I-sai-a 66:3


Lời Các Thánh

Hơi thịt làm tinh thần đen tối. Khó có thể đạo hạnh nếu thích ăn uống và tiệc tùng đãi thịt thà. Trên thiên đàng tại thế không có rượu, không ai giết thú vật, và không ai ăn thịt.
Thánh Basil

 
Mọi tạo vật đều là con cái của Cha và anh em của loài người… Thượng Đế muốn chúng ta giúp loài vật, nếu họ cần giúp. Mỗi loài khi gặp nạn đều có quyền được bảo vệ.
Thánh Francis thành Assisi

 
(Nguồn: http://www.ivu.org/news/95-96/religion.html)