Thursday, December 17, 2009

Vì Sao Ăn Chay: Thánh Kinh & Ăn Chay


Mùa Giáng Sinh lại sắp về với chúng ta, thân ái mời các bạn cùng xem lại những lời trong Kinh Thánh. Thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa đã sáng tạo một thiên thai với toàn rau trái ngon thơm, và Ngài phán rằng đó là lương thực của chúng ta.

29 Thiên Chúa phán: "Ðây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy."
~ Kinh Cựu Ước, Sáng Thế Ký, 1:29-30

9 Ðức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.
~ Kinh Cựu Ước, Sáng Thế Ký, 2:9 

Trong Thánh Kinh không có đoạn nào dạy con người ăn thịt loài vật, mà ngược lại khuyên ta đừng sát hại. Đức Chúa Trời bảo khi tay ta đầy máu, Ngài sẽ không nghe lời cầu nguyện của chúng ta.

11 Ðức Chúa phán: "Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì?
Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy.
Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm!
12 Khi các ngươi đến trình diện Ta,
ai khiến các ngươi phải giẫm lên khuôn viên của Ta?
13 Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa.
Ta ghê tởm khói hương; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng,
ngày sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác
rồi lại cứ lễ lạt linh đình.
14 Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi.
Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta, Ta không chịu nổi nữa.
15 Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn;
các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe.
Vì tay các ngươi đầy những máu.
16 Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,
và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Ðừng làm điều ác nữa.
17 Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.
18 Ðức Chúa phán: "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.
19 Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta,
các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.
20 Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch,
các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo."
Miệng Ðức Chúa đã phán như vậy.

~ Kinh Cựu Ước, I-sai-a, 1:11-20

Đoạn này trong Thánh Kinh dạy rất rõ, bảo chúng ta không nên ăn thịt, uống rượu. 

(15) Nếu vì bạn ăn một thức ăn, mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Ðừng vì thức ăn của bạn mà làm cho người đã được Ðức Kitô chết cho phải hư mất!
(16) Vậy đừng để cho thiên hạ chê bai điều mà anh em cho là tốt. (17) Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. (18) Ai phục vụ Ðức Kitô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng. (19) Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. (20) Ðừng vì một thức ăn mà phá hủy công trình của Thiên Chúa. Ðã hẳn, mọi thức ăn đều thanh sạch; nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã, thì là điều xấu. (21) Tốt nhất là đừng ăn thịt, uống rượu, và tránh những gì có thể gây cớ cho anh em mình vấp ngã.

~ Kinh Tân Ước, Rô-ma, 14:15-21

Thánh Kinh dạy xác thân ta là đền thờ thiêng liêng vô ngần, vậy ta hãy giữ mình luôn thanh tịnh vì Thánh Thần đang ngự trong ta. Thánh Thần là tình thương, là từ bi, bác ái, không bao giờ sát sinh, hại vật.
 
(19) Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Ðền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, (20) vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.
~ Kinh Tân Ước, Thư 1 Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô, 6:4:19-20

Chúng ta hãy cùng vinh danh Thiên Chúa huy hoàng bằng cách dâng tặng Ngài những gì thanh tao, cao thượng nhất. Chúc các bạn nhiều ân phước, luôn được là những người trường chay hiền từ, vui vẻ.

Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ