Bếp Chay Thanh Nhẹ: Bánh hỏi đạm quay chả giò chay - Võ Quốc (Fine vermicelli with vegan roast and deep-fried spring rolls)


Fine vermicelli with vegan roast and deep-fried spring rolls

Bánh hỏi đạm quay chả giò chay
Hướng dẫn: Đầu bếp Võ Quốc
Chương trình: Món Ngon Việt Nam