Thursday, September 21, 2023

Thơ: Về Với Thiên Nhiên (Từ Thảo)


 Về Với Thiên Nhiên

Trở về với thiên nhiên
Nâng niu như mẹ hiền
Mẹ đã nhiều năm tuổi
Hãy để lòng mẹ yên

Sống xanh không phung phí
Sống đẹp giúp đỡ người
Sống sạch không hại vật
Sống mãi trong tiếng cười...

- Từ Thảo