Wednesday, September 20, 2023

Thơ: Trái Đất Cũng Là Mẹ (Từ Thảo)

 


Trái Đất Cũng Là Mẹ

Con từ mẹ sinh ra
Tấm lòng mẹ bao la
Địa Cầu nơi nương náu
Dưỡng nuôi khắp mọi nhà

Trái Đất cũng là mẹ
Gánh gồng con trên vai
Cho con dòng nước mát
Và dưỡng khí bao ngày

Nếu đời không có mẹ
Thì sẽ chẳng có con
Phút giây còn hơi thở
Công ơn Mẹ vàng son...

- Từ Thảo