Saturday, September 22, 2018

Tin Vui Ăn Chay: Thống đốc bang California, Hoa Kỳ thông qua đạo luật thức ăn chay cho bệnh viện

California Senator Nancy Skinner (D-Berkeley)
Author of Senate Bill 1138
SB 1138 was signed into law by Governor Jerry Brown,
requiring plant-based meals be made available in hospitals and prisons

Lily Nguyễn / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Ngày 18 tháng 9, 2018, dự luật SB 1138 của tiểu bang California, Hoa Kỳ đã được Thống đốc Jerry Brown chấp thuận thành đạo luật, quy định các cơ quan công cộng như bệnh viện và trại tù cung cấp thức ăn nguồn thực vật nếu có sự yêu cầu. "Thức ăn nguồn thực vật" trong đạo luật được định nghĩa là "không có sản phẩm hoặc phụ phẩm từ động vật, bao gồm thịt, gia cầm, cá, sữa, hoặc trứng". Nói một cách khác, đây phải là thực phẩm thuần chay.

Thượng nghị sĩ Nancy Skinner thuộc đảng Dân chủ đến từ Berkeley, đại diện Địa hạt 9 phía bắc California. Bà chia sẻ trên tweeter như sau: "Người thuần chay, người bảo vệ khí hậu & động vật, & những ai chọn bớt ăn thịt cho sức khỏe hay các lý do khác: hãy vui mừng! Thống đốc Jerry Brown đã ký dự luật SB 1138 của tôi, hầu bảo đảm các bệnh viện, cơ quan y tế & trại tù California tôn trọng sự chọn lựa vì sức khỏe, văn hóa, đạo đức qua việc cung cấp thức ăn thuần thực vật." 

SB 1138 do thượng nghị sĩ Nancy Skinner soạn thảo, không có phiếu chống, và được 39 phiếu thuận, trong số đó có thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, gốc Việt.

Nguồn: https://www.vietnamanchay.com/2018/09/tin-vui-chay-thong-oc-bang-california.html