Saturday, March 04, 2017

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Gỏi ngó sen - Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (Lotus stem salad)

Gỏi ngó sen
Hướng dẫn: Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân
Chương trình: Món Chay do Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện

https://youtu.be/QrTC5htZ2q4