Friday, March 03, 2017

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Cà tím áp chảo xốt chua cay - Nghệ sĩ Đại Nghĩa (Fried eggplant in spicy sauce)


Cà tím áp chảo xốt chua cay
Hướng dẫn: Nghệ sĩ Đại Nghĩa
Chương trình: Vui Sống Mỗi Ngày

https://youtu.be/0qc5gh6hzq0