Sunday, March 05, 2017

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Bún kèn chay - Nghệ sĩ Đại Nghĩa (Coconut curry noodle soup)

Bún kèn chay
Hướng dẫn: Nghệ sĩ Đại Nghĩa
Chương trình: Vui Sống Mỗi Ngày

https://youtu.be/_oPGsLC98YY