Tuesday, October 11, 2016

Nếp Sống Ăn Chay: Khẩu vị chẳng phải thiệt thòi


Ăn chay: Khẩu vị chẳng phải thiệt thòi
An Duy / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Nếu "ăn ngon" là một trong những việc để thưởng thức trên đời, thì khẩu vị của bạn chẳng phải chịu thiệt thòi khi theo nếp sống thuần chay. Lý do: thức ăn thuần chay khá là phong phú! 

Ăn chay đúng cách là quân bình dinh dưỡng, trước hết cho sức khỏe của bản thân, đồng thời giúp giảm khí thải môi trường (do công nghệ chăn nuôi) và không giết hại mạng sống của các sinh vật khác.

Từ món Nhật sushi đến món Ý pizza, món Ấn cà-ri, đến món quê ta như bánh bèo, bánh xèo... mời bạn thưởng thức những hình ảnh sau đây do bạn đọc Việt Nam Ăn Chay chia sẻ trong nguồn cảm hứng thuần chay. 


http://www.vietnamanchay.com/2016/10/nep-song-chay-khau-vi-chang-phai-thiet.html