Thursday, October 13, 2016

Nếp Sống Ăn Chay: Bạn CỨU được bao nhiêu THÚ VẬT...Bạn CỨU được bao nhiêu THÚ VẬT
bằng cách không ăn thịt chúng?

1 tháng: Hơn 8 con
1 năm: Hơn 100 con
3 năm: Hơn 300 con


Nguồn: PETA2

http://www.vietnamanchay.com/2016/10/nep-song-chay-ban-cuu-uoc-bao-nhieu-thu.html