Saturday, March 19, 2016

Lễ Hội Ăn Chay: Hội chợ Đường phố Thuần chay Los Angeles 2016


Vegan Street Fair: Los Angeles - March 20, 2016 (Free admission)
http://www.veganstreetfair.com/

Hội chợ Đường phố Thuần chay Los Angeles 2016
Hòa Bình / Việt Nam Ăn Chay (Ảnh: Vegan Street Fair, Los Angeles)

(VNAC) - Sau thành công mỹ mãn trong kỳ tổ chức đầu tiên năm 2015, Hội chợ Đường phố Thuần chay Los Angeles sẽ tiếp nối truyền thống này lần thứ hai tại thành phố North Hollywood, California, USA vào ngày chủ nhật, 20 tháng 3 năm 2016. Vào cửa tự do.

Hơn 100 cơ sở thương mại, đa số là thuần chay, sẽ tham gia trong lễ hội này. Tất cả thực phẩm và sản phẩm tại Hội chợ đều thuần chay.

Một số hình ảnh được ghi nhận trong năm 2015 cho thấy sinh hoạt tưng bừng của cộng đồng thuần chay tại địa phương Los Angeles.

Hiện nay các lễ hội thuần chay được tổ chức nhiều nơi trên thế giới quanh năm, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng ăn chay trong xã hội.

http://www.vietnamanchay.com/2016/03/le-hoi-chay-hoi-cho-uong-pho-thuan-chay.html