Saturday, March 05, 2016

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Gỏi cuốn chay - Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (Vietnamese vegan spring roll)

Vietnamese vegan spring roll (starring rice paper, rice noodle, king oyster mushroom, crispy beancurd sheet, chive, lettuce, and fresh herbs)

Gỏi cuốn chay
Hướng dẫn: Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân
MC: Đại Nghĩa (trường chay)
Thực hiện: Trung tâm Diệu Pháp Âm