Sunday, February 14, 2016

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Bún trộn chay - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (Vegan mixed rice noodle)

Vegan mixed rice noodle by vegan singer Hồ Quỳnh Hương

Bún trộn chay
Hướng dẫn: Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (người thuần chay)
Chương trình Vui Sống Mỗi Ngày