Saturday, January 09, 2016

Quán Chay Nở Rộ: 20 món chay cho mọi mùa

Vietnamese vegan noodle soups
Photo courtesy: Phương Mai Vegetarian Restaurant
Vietnamese plant-based dishes are versatile and can be enjoyed in all seasons. 

20 món chay cho mọi mùa
Kim Hoàng / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Qua tài nghệ của các đầu bếp chuyên nghiệp, các món chay quen thuộc với khẩu vị Việt thật ngon lành, bổ dưỡng, và đẹp mắt.

SUSHI CHAY
(Quán chay Khai Tâm - Thái Nguyên)


NỘM NGÓ SEN
(Trúc Lâm Trai - Hà Nội)


CHẢ GIÒ CHAY
(Nhà hàng chay Aummee - Hà Nội)

CẢI CHÍP XỐT DẦU HÀO CHAY
(Loving Hut - Hải Phòng)

LẨU CHAY
(Ẩm thực chay Phúc Thành - Nam Định)


CƠM CHIÊN CHAY
(Nhà hàng chay Thiền Tâm - Huế)

BÁNH ƯỚT CHAY
(Quán chay Tâm Phúc - Đà Nẵng)

MÌ QUẢNG CHAY
(Quán cơm chay Bồ Đề - Nha Trang)

BÚN SUÔNG CHAY
(Quán chay Thanh Tịnh - Đà Lạt)

HỦ TIẾU NAM VANG CHAY
(Quán chay Tri Ân - Tây Ninh)

GỎI CUỐN CHAY
(Nhà hàng chay Phương Mai - Quận 1, Sài Gòn)

BÁNH HỎI CHAY
(Ngộ Quán chay - Quận 3, Sài Gòn)

NẤM KHO TIÊU
(Nhà hàng chay Rôu - Quận 5, Sài Gòn)

PHỞ CHAY
(Ẩm thực chay Nấm Thiên Đàng - Quận 7, Sài Gòn)

NGŨ QUẢ CHIÊN GIÒN
(Nhà hàng chay Đóa Sen Vàng - Quận 10, Sài Gòn)

CÀ-RI CHAY
(Quán chay Vô Thường - Quận Phú Nhuận. Sài Gòn)


MÌ XÀO GIÒN CHAY
(Cơm chay Diệu Thảo - Quận Bình Thạnh, Sài Gòn)

BÚN MĂNG CHAY
(Quán chay Bách Thảo - Cần Thơ)


RAU CỦ XÀO CHAY
(Quán chay Thiên Trúc - Bạc Liêu)

Để biết thêm thông tin, xin xem trang mạng / facebook của các quán chay:
 1. Sushi chay (Quán chay Khai Tâm) - Thái Nguyên
 2. Nộm ngó sen (Trúc Lâm Trai) - Hà Nội
 3. Chả giò chay (Nhà hàng chay Aummee) - Hà Nội
 4. Cải chíp xốt dầu hào chay (Loving Hut Hải Phòng) - Hải Phòng
 5. Lẩu chay (Ẩm thực chay Phúc Thành) - Nam Định
 6. Cơm chiên chay (Nhà hàng chay Thiền Tâm) - Huế
 7. Bánh ướt chay (Quán chay Tâm Phúc) - Đà Nẵng
 8. Mì Quảng chay (Quán cơm chay Bồ Đề) - Nha Trang
 9. Bún suông chay (Quán chay Thanh Tịnh) - Đà Lạt
 10. Hủ tiếu Nam Vang chay (Quán chay Tri Ân) - Tây Ninh
 11. Gỏi cuốn chay (Nhà hàng chay Phương Mai) - Quận 1, Sài Gòn
 12. Bánh hỏi chay (Ngộ Quán chay) - Quận 3, Sài Gòn
 13. Nấm kho tiêu (Nhà hàng chay Rôu) - Quận 5, Sài Gòn
 14. Phở chay (Ẩm thực chay Nấm Thiên Đàng) - Quận 7, Sài Gòn
 15. Ngũ quả chiên giòn (Nhà hàng chay Đóa Sen Vàng) - Quận 10, Sài Gòn
 16. Cà-ri chay (Quán chay Vô Thường) - Quận Phú Nhuận, Sài Gòn
 17. Mì xào giòn chay (Cơm chay Diệu Thảo) - Quận Bình Thạnh, Sài Gòn
 18. Cơm tấm chay (Quán chay An Lạc) - Vĩnh Long
 19. Bún măng chay (Quán chay Bách Thảo) - Cần Thơ
 20. Rau củ xào chay (Quán chay Thiên Trúc) - Bạc Liêu