Friday, January 15, 2016

Người Trường Chay: Ông Huỳnh Thanh Thấm, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Huệ

Mr. Huỳnh Thanh Thấm, vegetarian
Photo credit: Hòa Hội
Mr. Huỳnh Thanh Thấm (above), head of the successful Đức Huệ Agricultural Services Co-op, has been a vegetarian since a young age. His father was also a lifelong vegetarian and Buddhist practitioner.

Người Trường Chay: Ông Huỳnh Thanh Thấm, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Huệ
Diệu Vinh / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Theo tin báo Tiền Phong, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Huệ ở xã Mỹ Quý (Tháp Mười, Đồng Tháp) là một người trường chay từ nhỏ. Qua một cơ duyên khởi đầu vào năm 2013, ông Huỳnh Thanh Thấm, lúc đó đang là Phó ban Trị sự chùa Hưng Phước Tự ở xã Mỹ Quý, nay được xem là một trong những điền chủ lớn bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long.

Nhờ cách làm ăn có tổ chức, bài bản, ông Thấm thu hút được sự tin tưởng của các doanh nghiệp. Ngoài công việc kinh tế, ông Thấm cũng nối nghiệp cha để chăm lo Phật sự, giúp đỡ đồng bào nghèo. Phụ thân ông Thấm cũng là một người trường chay, tu hành, đã qua đời vào năm 2015.

Để biết thêm thông tin, xin tìm đọc bài viết với tựa đề "'Mơ nghìn hécta' làm cho đã" của Hòa Hội, báo Tiền Phong.

http://www.vietnamanchay.com/2016/01/nguoi-truong-chay-ong-huynh-thanh-tham.html