Sunday, December 20, 2015

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Đậu que xào cay - Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (Stir-fried spicy string beans)

Stir-fried spicy string beans
Vegan
Đậu que xào cay
Hướng dẫn: Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân
MC: Vân Anh
Chương trình Món Chay do Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện