Tuesday, December 29, 2015

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Đậu hủ khìa - Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (Savory braised tofu)


Vietnamese & vegan: Savory braised tofu

Đậu hủ khìa
Hướng dẫn: Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân
MC: Diễn viên Quang Thảo (trường chay)
Chương trình Món Chay do Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện