Thursday, November 27, 2014

Cõi Thơ: Góc nhìn (Shel Silverstein)

Point of View
By Shel Silverstein (1930-1999)

Thanksgiving dinner's sad and thankless
Christmas dinner's dark and blue
When you stop and try to see it
From the turkey's point of view.

Sunday dinner isn't sunny
Easter feasts are just bad luck
When you see it from the view point
Of a chicken or a duck.

Oh how I once loved tuna salad, 
Pork, lobsters, lamb chops too 
'Til I stopped and looked at dinner
From the dinner's point of view.


Góc nhìn
Tác giả: Shel Silverstein
Nguyên tác Anh ngữ
Chuyển ngữ: Quỳnh An / Việt Nam Ăn Chay

Buổi ăn tối Tạ Ơn buồn bã và vô ơn
Buổi ăn tối Giáng Sinh u ám và thê lương 
Khi mình ngừng lại và thử nhìn đây
Từ góc nhìn của em gà tây.

Buổi ăn tối chủ nhật chẳng gì sáng sủa
Tiệc Phục Sinh xui xẻo làm sao
Khi mình nhìn lại từ góc nhìn
Của một chú gà hay cô vịt hữu tình.

Ôi tôi từng mê món cá biết bao
Rồi heo quay, tôm hùm, thịt cừu nướng nữa
Đến khi tôi ngừng lại và nhìn buổi ăn tối
Từ góc nhìn của buổi ăn tối.