Tuesday, September 16, 2014

Người Chứng Kiến


"In the award-winning documentary THE WITNESS, Eddie Lama explains how he feared and avoided animals for most of his life, until the love of a kitten opened his heart, inspiring him to rescue abandoned animals and bring his message of compassion to the streets of New York. With humor and sincerity, Eddie tells the story of his remarkable change in consciousness. To learn more, visit the official film site for The Witness."

Watch on youtube: The Witness


Trong Người Chứng Kiến, được trao giải thưởng về phim tài liệu, Eddie Lama kể rằng anh đã ghê sợ và cố tránh xa động vật trong một thời gian dài, cho đến khi một chú mèo con làm trái tim anh rộng mở. 

Cảm nhận đó đã truyền cảm hứng cho anh trong công việc cứu giúp những chú mèo bị bỏ rơi khác và đem thông điệp về lòng yêu thương đến với đường phố New York. 

Với sự hài hước và chân thành, Eddie đã thuật lại câu chuyện về sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của chính anh. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng viếng trang web chính chức của phim.

(Xin lưu ý: Trong phim có những hình ảnh về thực trạng đầy đau thương của các bạn thú.)