Tuesday, March 11, 2014

Tin Vui Ăn Chay: Cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore giải thích lý do thuần chay

In a March 2014 exclusive interview with Dr. Eric Topol, editor-in-chief of Medscape, Mr. Al Gore, author of The Future: Six Drivers of Global Change, discussed why he went vegan over a year ago.

Cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore giải thích lý do thuần chay
Hòa Bình / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Vào tháng 3 năm 2014, trong một buổi phỏng vấn đặc biệt với bác sĩ Eric Topol, chánh chủ bút của Medscape, cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore đã cho biết lý do ông thuần chay hơn một năm qua. Ông Gore cũng vừa ra mắt quyển sách với tựa đề "Tương lai: Sáu động cơ thúc đẩy thay đổi toàn cầu". Trong clip sau đây, câu chuyện cũng xoay quanh một đề tài sức khỏe khá mới mẻ, đó là microbiome, toàn bộ gen vi sinh vật trong cơ thể. 

)

(Việt Nam Ăn Chay chuyển ngữ)

Dr. Topol: I'd like to ask a couple more things. The first is about the microbiome, and the other is that I know you've been on a vegan kick. Have you had your gut microbiome assessed?

Tôi muốn hỏi thêm hai câu nữa. Thứ nhất là microbiome (toàn bộ gen vi sinh vật), và câu kia là tôi biết ông đang ăn thuần chay. Ông đã thẩm định bộ gen vi sinh vật trong ruột mình chưa?

Mr. Gore: I have not. Do you recommend it?

Tôi chưa thử. Bác sĩ có đề nghị điều đó không?

Dr. Topol: Well, some people are starting to do it. Obviously, it's having a bigger impact on medicine than we ever had anticipated. It's kind of interesting to think about whether that's going to become the norm in healthcare. In addition to having your genome sequenced, will people with various conditions start to look at their microbiome?

Một số người đã bắt đầu làm. Dĩ nhiên là việc này đang ảnh hưởng sâu rộng trong y khoa hơn những gì chúng ta đã từng tiên đoán. Cũng khá là thú vị khi suy nghĩ không biết điều này có trở thành cbình thường trong ngành y tế không. Ngoài việc phân tích trình tự bộ gen, liệu những người có các bệnh lý khác nhau sẽ xem lại bộ gen vi sinh của họ?

Mr. Gore: Over a year ago I changed my diet to a vegan diet, really just to experiment to see what it was like. And I felt better, so I continued with it. Now, for many people, that choice is connected to environmental ethics and health issues and all that stuff, but I just wanted to try it to see what it was like. In a visceral way, I felt better, so I've continued with it and I'm likely to continue it for the rest of my life.

Hơn một năm trước tôi chuyển sang lối dinh dưỡng thuần chay, thật tình chỉ để thử nghiệm xem ra sao. Cảm thấy khỏe hơn, nên tôi tiếp tục. Đối với nhiều người, chọn lựa đó có liên quan đến đạo đức môi trường, vấn đề sức khỏe, và mọi thứ, nhưng tôi chỉ muốn thử xem thuần chay là thế nào. Theo trực giác, tôi thấy khỏe hơn, và chắc sẽ tiếp tục thuần chay suốt cuộc đời còn lại.

Dr. Topol: If we had done your gut microbiome sample before and after, I bet it would be drastically different, you know? It's really interesting.

Nếu chúng ta thử mẩu vi sinh trong ruột của ông trước và sau [khi ăn chay], tôi đoán là khác biệt lớn lắm. Rất thú vị.

Mr. Gore: Probably so. A friend of mine is now having his microbiome assessed all the time. But the thing that interests me most about this, and what's most startling to me, is that the number of cells that make up the microbiome, represented by the bacteria mainly, but also to a smaller degree by the viruses and yeast and amoebas -- they are 10 times that of human cells. When people first encounter that statistic they think, "What? That's incredible."

Chắc có lẽ vậy. Một người bạn của tôi bây giờ cứ thử mãi bộ gen vi sinh của ông ta. Nhưng điều làm tôi thích thú nhất, và ngạc nhiên nhất, là số lượng tế bào cấu tạo nên bộ gen vi sinh, thể hiện đa số bởi vi khuẩn, nhưng cũng có một số lượng ít hơn là vi-rút, men, và vi khuẩn đơn bào -- tất cả gấp 10 lần tổng số tế bào trong cơ thể con người. Khi mới biết đến thống kê này, người ta nghĩ: "Sao? Thật khó tin nổi."

The fact that part of the gut flora is an active extension of the acquired immune system in humans and that we are actually a cooperative life community -- only part of a life community -- is yet another humbling realization in line with those caused by Darwin and others along the way. Copernicus, even. We are part of the web of life and more intricately interwoven with it than we have allowed ourselves to realize. If those cells are 10 times ours, we obviously need to spend a lot of time understanding what that relationship is and how we affect it. And of course there are lots of examples already where doctors are discovering that this is an amazing new dimension in medicine.

Một phần môi trường ruột là sự nới rộng đầy linh động của hệ thống miễn dịch đặc hiệu, và chúng ta thật ra là một cộng đồng cộng sinh -- chúng ta chỉ là một phần của cộng đồng sống -- điều này quả thật là một nhận thức khiến ta cảm thấy nhỏ bé, giống như những kiến thức đến từ Darwin và các vị khác, ngay cả Copernicus. Chúng ta là một phần trong mạng lưới của đời sống và liên hệ mật thiết với nó hơn là những gì chúng ta đã cho phép mình nhận thấy. Nếu những tế bào đó gấp 10 lần tế bào của chúng ta, tất nhiên chúng ta cần dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu quan hệ đó là gì và chúng ta ảnh hưởng nó ra sao. Dĩ nhiên đã có rất nhiều thí dụ các y sĩ đang khám phá ra đây là một chiều đầy mới mẻ, kỳ diệu của y khoa.