Wednesday, March 12, 2014

Lễ Hội Ăn Chay: Không Thịt (Meatout) 2014, Dallas, Texas


Black Vegetarian Society of Texas annual Meatout is held this Saturday, March 15, 2014 from 11 am to 4 pm at the Dallas Farmer’s Market! This is a free event.

"The festival includes holistic speakers, vegan cooking demonstrations, vegan food sampling, health screenings, health and environmentally-friendly exhibitors, fitness, and children’s activities as well as door prizes. The keynote speaker is Tracye McQuirter, of Washington, D.C., is author of the bestseller By Any Greens Necessary."

For more information, please call: (214) 331-2812 

Không Thịt (Meatout) 2014, Dallas, Texas
Hoa Sen Vàng / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Hội Người Mỹ gốc Phi châu Ăn chay ở Texas (Black Vegetarian Society of Texas) tổ chức lễ hội Không Thịt vào ngày thứ bảy, 15 tháng 3, 2014. Sinh hoạt miễn phí này được diễn ra tại Chợ Nông dân Dallas (Dallas Farmer's Market), từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Diễn giả chính trong lễ hội này là cô Tracye McQuirter, thạc sĩ y tế công cộng và tác giả của quyển sách bán chạy hàng đầu By Any Greens Necessary (Bằng Mọi "Cải" Cần Thiết), nghĩa bóng dựa trên thành ngữ "by any means necessary" (bằng mọi cách cần thiết). Cô Tracye McQuirter đến từ Washington, DC, là người thuần chay gần 30 năm nay.

Ngoài ra trong lễ hội Meatout 2014 tại Dallas cũng có hướng dẫn nấu ăn chay, giới thiệu thức ăn chay, các gian hàng y tế, sức khỏe, thân thiện môi sinh, trò chơi cho trẻ em, giải thưởng. Điện thoại liên lạc: (214) 331-2812. 

Từ năm 1985, ngày 20 tháng 3 được công bố là Ngày Không Thịt (Meatout Day), khuyến khích mọi người khắp nơi thử một ngày ẩm thực không thành phần động vật. Ngày nay việc ăn chay đang trở nên dễ dàng hơn, ngay cả xứ cao-bồi Texas cũng có những người thưởng thức nếp sống ăn chay trong sự vui tươi, lành mạnh và tạo ảnh hưởng tốt cho môi trường nữa.

Nếu nơi bạn cư ngụ chưa có người tham gia chương trình Không Thịt, bạn có thể ghi danh với tổ chức Meatout.org để khởi xướng sinh hoạt đầy ý nghĩa này. Ngày 20 tháng 3 là hạn chót.