Thursday, March 13, 2014

Cõi Thơ: Nếu có lúc... (Thích Tánh Tuệ)

Translation of verses composed by the Venerable Thích Tánh Tuệ:

When the course of life seems rather turbulent
Just let all pain and bitterness pass
And realize that the present is a present
On the porch, sit in peace and listen to songs of the birds.

Nếu có lúc...

Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải
Nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên!
Tay chân còn có khi sao thừa thải
Vũ trụ còn... bao khoảng trống vô biên.

Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng
Lệ u hoài sau một cuộc chia phôi
Hãy vui lên vì sau đó cuộc đời
Sẽ lật sách sang trang... hồn giấy mới.

Nếu bạn cứ quay cuồng, quen sống vội
Theo dòng đời hối hả bước chông chênh
Sẽ yêu sao sáng chủ nhật bình yên 
Mở khung cửa.. ngắm bình minh tỏa nắng.

Khi bản chất dòng đời không phẳng lặng
Thì bao điều cay đắng hãy cho qua
Và nhận ra hiện tại (present) chính là quà (present)
Ngồi thanh thản hiên nhà nghe chim hót. 

Thích Tánh Tuệ