Friday, November 01, 2013

Góc Đẹp Tâm Hồn: Phúc lành


Tôi từng thấy những ngày tươi đẹp, nhưng cũng từng thấy những ngày tệ bạc.

Tôi không có mọi thứ mình muốn, nhưng tôi có mọi thứ tôi cần.

Tôi thức dậy với đau nhức này kia, nhưng tôi còn thức dậy được.

Cuộc đời tôi có thể không hoàn hảo, nhưng tôi được phúc lành.