Thursday, November 07, 2013

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Cháo lòng chay - Xuân Hồng (Vegan sausage porridge)

Vegan sausage porridge is a popular Vietnamese dish. It's a bit time-consuming to prepare the vegan sausage but the end result is totally well worth the effort. For the recipe in English, please feel free to write: Info@VietnamAnChay.com

Cháo lòng chay
Xuân Hồng hướng dẫn

(VNAC) - Cháo chay cũng có nhiều loại, nên đành gọi cháo lòng chay, mặc dù chính xác hơn món này là cháo dùng chung với dồi chay. Việc chuẩn bị dồi chay hơi công phu một tí, nhưng kết quả ngon miệng, dùng để đãi cả nhà ăn sáng, ăn trưa, hoặc ăn tối đều chuẩn cả!