Saturday, September 28, 2013

Một Góc Địa Cầu: Viếng thăm hải đảo Oahu, Hạ Uy Di


Oahu, Hawaii, USA offers terrific sunshine and natural beauty. What an honor it is to be a resident on this blessed Earth!
Photo credit: Hy Vọng / VietnamAnChay.com

Viếng thăm hải đảo Oahu, Hạ Uy Di
Bài & ảnh: Hy Vọng / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Địa Cầu chúng ta có nhiều nơi đẹp. Những phút giây thư giãn có thể tìm thấy trong một chuyến viếng thăm hải đảo Oahu ở tiểu bang Hạ Uy Di, Hoa Kỳ.

Một nhà mát cạnh biển:

Mây nước hữu tình:
Bình minh chào biển vắng:


Cây cỏ địa phương:Làng dân tộc Polynesian:

Chùa Nhật yên bình:Chiều vàng trên biển: