Friday, August 30, 2013

Cõi Thơ: Ẩn trong nhau (Thích Tánh Tuệ)


A touching poem by the Venerable Thích Tánh Tuệ extols the depth of mother's love. (Please scroll down for English translation.)

Ngày Vu Lan đã qua nhưng mùa Vu Lan là bất tận. Hãy yêu mẹ và vinh danh mẹ nhé, dù bạn đang cài trên áo đóa hoa màu hồng hay màu trắng trong những ngày lưu lại thế gian...

Cảm ơn bạn Hoàng Kim đã chuyển gửi bài thơ của Thầy Tánh Tuệ, được Ai Cơ Hoàng Thịnh dịch sang Anh ngữ thật tuyệt vời.

Ẩn Trong Nhau
Thích Tánh Tuệ


Này em, trong chữ BELIEVE
Chữ “LIE” chen giữa nằm ỳ, thấy không?
Chớ tin vội chuyện viển vông
Sa vào bóng tối mênh mông, mịt mờ.


Em ơi, trong chữ LOVER
Luôn tiềm ẩn chữ “OVER” đó em!
Tình phai, dù mãi gọi tên
Người ta vẫn bước qua thềm, lãng quên.


Bạn ơi, trong một chữ FRIEND.
Ba mẫu tự cuối vần “END” phũ phàng.
Gặp khi nghịch cảnh, tai nàn.
Mới hay ai thật “đá vàng” với ai.


Anh ơi, có thấy chữ WIFE
Ở giữa là “IF”, nếu mai vẫn là...
Vợ anh, chẳng của người ta.
Vậy mà một chút hở ra, mất liền!


Ngôn từ chứa đựng nỗi niềm.
Vô thường thẩm thấu, bình yên tâm hồn.
Mời em nhìn lại chữ MOM
Vắng “M”, Mẹ vẫn cứ... “ÔM” em hoài.
Dù tha hương, sống bên ngoài
Tình thương Mẹ vẫn trải dài phía em...


Tình nao mới thật tình bền?
“Ba tình” trên đó gập ghềnh, lắt lay.
Em ơi, thức tỉnh, chớ say!
Vòng tay của mẹ tháng ngày cho em.


Hidden Within Each Other
By The Venerable Thích Tánh Tuệ
Translation by Ai Cơ Hoàng Thịnh


My dear sister, can you readily perceive
That LIE squeezes in the word BELIEVE?
So don't haste to pour your trust into a haze
Or you may fall upon a dark vast maze.


And do you realise the word LOVER
Always conveys the warning OVER?
Love shall fade despite how hard you cry
Lover shall not stay but just pass by.


When contemplating the sentiment FRIEND
Should you ignore its cruel END?
For only at times of unexpected adversities
You would discover what true friendship is.


Brother, please look in the lovely word WIFE
And find the word IF dangling over your life.
She is yours now but may not forever
Some negligence and you may instantly lose her.


From each and every word, deep feelings unroll
Like “impermanence” implies “peaceful soul”.
And if you consider the word "MOM" further:
When M’s faraway, OM’s still reaching out from Mother. (1)


Compared to the three uncertain sentiments above
The only eternal one is definitely Mother’s Love.
So my dear sisters and brothers, be aware
Your mother's hug is always around you there.


Notes:
(1) In Vietnamese, M sounds like “em” meaning “you”; OM sounds like “ôm” meaning “hugs” (from the original poem).