Tuesday, January 29, 2013

Vườn Nhạc: Nhạc sĩ Phạm Duy đã về Trời (1921-2013)

Chân thành tiếc thương viên bảo ngọc của quê hương, nhạc sĩ Phạm Duy, mãn phần vào ngày 27 tháng 1, 2013.
Với lòng tri ân những đóng góp vô giá tuyệt vời của nhạc sĩ Phạm Duy cho nền âm nhạc Việt Nam, kính chúc linh hồn người được an bình nơi miền vĩnh cữu.