Tuesday, December 11, 2012

Vườn Nhạc: Ăn bảo ăn chay là khổ (Châu Thanh, Ngọc Huyền Châu)

"Ai bảo ăn chay là khổ,
Ăn chay vui lắm chứ..."
Nhạc: Nhạc sĩ Phạm Duy
Lời cải biến: Nghệ sĩ Chí Tâm
Trình bày: Nghệ sĩ Châu Thanh & Nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu