Saturday, April 14, 2012

Lễ Hội Ăn Chay: Worcester VegFest 2012, Massachusetts, USA


Worcester VegFest 2012
Sunday, April 15, 2012
Worcester Technical High School, 1 Skyline Drive, Worcester, MA
vegworcester.com


From the Worcester VegFest web site: The Worcester VegFest is a FREE festival that brings together Worcesterites to celebrate vegetarianism – an animal-friendly, environmentally sustainable, and healthy lifestyle. Our event features socially responsible businesses, inspiring speakers, performers, and lots of free samples of tasty vegan food.

[VNAC] - Cộng đồng Worcester ở tiểu bang Massachusetts, miền đông Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ hội ăn chay năm thứ 3 vào ngày chủ nhật, 15 tháng 4, 2012 tại trường trung học Worcester Technical High School, 1 Skyline Drive.

Lễ hội Worcester giới thiệu 40-50 gian hàng triển lãm về nếp sống ăn chay và nhiều thức ăn chay miễn phí. Ngoài ra còn có các diễn giả thuần chay nổi tiếng của Hoa Kỳ như tác giả Kathy Freston từng xuất hiện trên chương trình truyền hình Oprah; giáo sư tiến sĩ T. Colin Campbell, tác giả quyển The China Study (Nghiên cứu ở Trung Quốc); và anh Nathan Runkle, sáng lập viên tổ chức Mercy for Animals (Từ bi cho loài vật).


Cô Amanda Addeo, một người thuần chay từ 7 năm qua, cho biết: “Tôi ăn chay vì phúc lợi của loài vật, cho cơ thể của tôi, và cho Địa Cầu của chúng ta. Là một người trưởng thành, giờ đây tôi đã hiểu Địa Cầu này và tất cả những gì trên hành tinh này đều có chung một mối quan hệ thật tuyệt vời và bất khả phân ly. Đối với tôi, công thức cho sự bền vững của Địa Cầu bắt đầu bằng một lối dinh dưởng không tàn ác."