Saturday, February 25, 2012

Người Trường Chay: Nữ diễn viên Mallika Sherawat (Vegan Indian actress Mallika Sherawat)

Indian actress Mallika Sherawat is a vegan
Indian actress Mallika Sherawat has appeared in many films, including The Myth with Chinese superstar Jackie Chan. Ms. Sherawat won the 2008 Renaissance Artist Award and received Honorary Citizenship of Los Angeles in 2009 in recognition of her career achievements and charitable endeavors. 

Mallika Sherawat is a vegan. She said: "It's time people got more educated and conscious of our environmental surroundings."

(VNAC) - Nữ diễn viên Ấn Mallika Sherawat xuất hiện trong nhiều phim, bao gồm phim The Myth (Thần Thoại) với Thành Long (Jackie Chan). Mallika được trao giải Nghệ sĩ Phục hưng vào năm 2008, cũng như được vinh danh là công dân danh dự của thành phố Los Angeles năm 2009 xuyên qua những thành tựu nghệ thuật và từ thiện của cô.

Mallika Sherawat xinh đẹp là một người thuần chay. Cô phát biểu: "Đã đến lúc mọi người nên hiểu biết và ý thức hơn về môi trường chung quanh chúng ta."