Monday, January 23, 2012

Vì Sao Ăn Chay: Martha Stewart kêu gọi chấm dứt nhà máy chăn nuôi - Martha Stewart urges an end to cruelty

American TV host Martha Stewart has spoken out against the brutal practice of factory farming. An international celebrity, Ms. Stewart has written many bestselling books. She is the publisher of Martha Stewart Living magazine, and her talk show, Martha, is broadcast worldwide. 


The following is Martha Stewart's public service announcement produced with the non-profit Farm Sanctuary. Please join other citizens in the USA and around the world to end cruelty: toward animals and within the human hearts.Martha Stewart kêu gọi chấm dứt nhà máy chăn nuôi

[VietNamAnChay.com] Tác giả nhiều quyển sách bán chạy hàng đầu, chủ nhiệm tạp chí và người dẫn chương trình truyền hình được chiếu tại nhiều quốc gia trên thế giới Martha Stewart đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt các nhà máy chăn nuôi. Trong một thông báo cộng đồng thực hiện chung với hội Farm Sanctuary (Nông Trại Ấn Trú), cô Stewart nói:

“Đa số mọi người không biết rằng nông súc rất tuyệt vời. Như tất cả mọi loài vật, họ là những chúng sinh thông minh, sống hợp quần và có tình cảm. Gà có 30 tiếng kêu trong ngôn ngữ của họ mà chúng ta có thể nhận ra. Khi vui, bò đá chân lên trời. Heo có tình nghĩa gắn bó suốt đời với nhau và với loài người. Cừu kêu la thống khổ khi bị bắt phải xa con cái và anh chị em. Mặc thế, trong các nông trại, những loài vật mẫn cảm này không được sống theo tự nhiên và bị đối xử như những chiếc máy vô cảm.”

Cô Martha Stewart nói rằng "sự vô tình đối với loài vật không thể chấp nhận được và phải được chấm dứt."

Đoạn phim ngắn trên cho thấy một vài hình ảnh loài vật bị đối đãi vô cùng tàn nhẫn. Đã đến lúc nhân loại nhìn lại thức ăn của mình và đặt câu hỏi vì sao.