Monday, January 23, 2012

Môi Trường Quanh Ta: Máu lợn từ lò sát sinh Dallas trôi ra sông - Pig's blood in a Dallas river

Aerial photo taken by the Dallas County health department show what appears to be pig's blood coming from a meat-packing plant heading into the Trinity River. | Jan. 20, 2012

A 99-year-old slaughterhouse and meat-packing plant in Dallas, USA, the Columbia Packing Company on East 11th Street, is under criminal investigation for dumping pig's blood into a creek that leads to the Trinity River. An underground pipe leading to the Cedar Creek was found, the substance in which tested positive for swine blood.
For more information, please click here and watch the video below.


[VNAC] Lò sát sinh và hãng gói thịt Columbia ở Dallas, Hoa Kỳ đang trong vòng điều tra của pháp luật vì bị tình nghi là đổ máu lợn vào một con suối dẫn ra sông Trinity. Những tấm ảnh chụp từ trên không gian cho thấy một dòng nước đỏ giống như máu lợn đang trôi dài trên suối Cedar. Các điều tra viên của chính phủ đã tìm ra một ống dẫn nước dưới lòng đất và khám nghiệm tìm ra máu lợn trong ống này. 

Các chất bẩn từ kỹ nghệ thịt, dù ở nơi nào trên thế giới, đều là một hiểm họa cho môi trường và sức khỏe con người.