Monday, January 23, 2012

Bạn Thú Mến Yêu: Các loài thú ăn chay - They're strong, they're beautiful, they're herbivorous

Our world is graced with strong, beautiful, vegan animals. Here are some among the many to wish you good luck for a vegan New Year of the Dragon.

Nhiều bạn thú quanh ta ăn chay. Sau đây là 12 bạn thú ăn chay điển hình, kính chúc quý vị và các bạn một năm mới may mắn, mở rộng tình thương mang lại hòa bình cho gia đình các bạn thú, công đức vô lượng.


Cừu


Gấu trúc

Hà mã

Hưu cao cổ

Nai

Ngựa

Tê giác

Thỏ

Vẹt đỏ đuôi dài

Voi