Tuesday, December 20, 2011

Vườn Nhạc: Tiếng hát thiên thần (Gloria in Excelsis Deo)


Tiếng hát thiên thần
Lời Việt: LM Phêrô Hoàng Diệp
Trình bày: Minh Thuận - Phương Thanh - Thanh Thanh

1. Canh khuya nghe náo nức muôn cung đàn, vang trên đồng quê thức giấc đêm đông.
Trên không trung vẳng tiếng của Thiên Thần, loan tin mừng vui Chúa đã giáng sinh.

ĐK:Hơ...hơ ...hơ..hơ...hơ ...hơ....hơ ...hơ....ca lên nào, tình yêu Thiên Chúa cao vời.
Hơ...hơ ...hơ..hơ...hơ ...hơ....hơ ...hơ....ca lên nào, tình yêu Thiên Chúa cho nhân loài.

2. Đêm thanh nghe hát của Thiên Thần, chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan.
Trên Thiên Cung vẳng xuống cõi dương trần, ngân nga hòa câu kính chúc hiển vinh.

3. Đem tin vui Con Chúa đã ra đời, sinh nơi lều tranh đêm đông cứu dân.
Trong nhân gian cảm mến bao ơn Người, chung nhau hòa âm những khúc ái ân.

4. Nương thân trên rơm rạ giữa hang lừa, ôi thân Hài Nhi giá rét khô thây.
Đây Vua ta quán xuất cõi sơn hà, mau vui cùng nhau kính bái Ngôi Hai.


Les Anges Dans Nos Campagnes

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'Hymne des cieux
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Ils annoncent la naissance
Du libérateur d'Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantants ce jour solennel

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Cherchons tous l'heureux village
Qui l'a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos coeurs, et de nos voix