Thursday, December 08, 2011

Thiên Nhiên Thư Giãn: Hoa hồng miền bắc - Roses from the north (Quỳnh An)


Enjoy the fresh air... the sunlight... the vibrant colors... the soft fragrance... 
Grateful for the senses, and most of all, for a soul to add meaning to it all.
Happy 2nd anniversary, Vegan Việt Nam!

Xin cảm tạ những giác quan Trời ban,
và hơn cả, là một linh hồn
cho ý nghĩa trên đời sống trần gian.

Quỳnh An chúc mừng ngày kỷ niệm Việt Nam Ăn Chay được lên 2!
~ 9 tháng 12, 2011